Mgr. et Mgr. Martin Boroš

Bakalářská práce

Analýza výstavby Mostu SNP v Bratislave ako príkladu veľkého projektu socialistického mesta

The analysis of the construction of the Bridge of Slovak National Uprising in Bratislava as an example of big project of socialist city
Abstract:
The bachelor thesis analyses the construction of the Bridge of Slovak National Uprising as an example of a big project of a socialist city. The thesis describes basic, in literature repeated characteristics of an implementation of a big project: the decision-making power is in the hands of Communist party and state, specific local power structure, which includes city representatives, central government …více
Abstract:
Bakalárska práca analyzuje výstavbu Mostu SNP v Bratislave ako príklad veľkého projektu socialistického mesta. Predstavuje základné charakteristiky zavádzania veľkého projektu, opakujúce sa v odbornej literatúre, a to: rozhodovacia moc v rukách komunistickej strany a štátu, špecifická lokálna mocenská štruktúra, zahŕňajúca predstaviteľov mesta, centrálnu vládu, stranu, ale aj veľké miestne podniky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Syslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma