Mgr. et Mgr. Martin Boroš

Bachelor's thesis

Analýza výstavby Mostu SNP v Bratislave ako príkladu veľkého projektu socialistického mesta

The analysis of the construction of the Bridge of Slovak National Uprising in Bratislava as an example of big project of socialist city
Abstract:
The bachelor thesis analyses the construction of the Bridge of Slovak National Uprising as an example of a big project of a socialist city. The thesis describes basic, in literature repeated characteristics of an implementation of a big project: the decision-making power is in the hands of Communist party and state, specific local power structure, which includes city representatives, central government …more
Abstract:
Bakalárska práca analyzuje výstavbu Mostu SNP v Bratislave ako príklad veľkého projektu socialistického mesta. Predstavuje základné charakteristiky zavádzania veľkého projektu, opakujúce sa v odbornej literatúre, a to: rozhodovacia moc v rukách komunistickej strany a štátu, špecifická lokálna mocenská štruktúra, zahŕňajúca predstaviteľov mesta, centrálnu vládu, stranu, ale aj veľké miestne podniky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Syslová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology