Mgr. Iva Stehnová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Neuropsychologický profil kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie (teze disertační práce)

Neuropsychological profile in first episode schizophrenia patients (PhD Thesis Proposal)
Abstract:
Kognitivní deficit u schizofrenie je považován za klíčový příznak tohoto závažného duševního onemocnění. V posledních dvou dekádách bylo tomuto tématu věnováno poměrně velké množství literatury, nicméně doposud nebyla nalezena úplná shoda o profilu, dynamice ani příčinách a době vzniku kognitivního deficitu u této skupiny pacientů. Kognitivní deficit u schizofrenie bývá často dáván do souvislosti s …more
Abstract:
Cognitive impairment in schizophrenia is recognized as the core symptom of this serious mental illness. In the last two decades, there has been a considerable amount of literature published on the topic. However, no mutual consent has been reached as to the profile, dynamics, the cause nor the onset of cognitive impairment in schizophrenia patients. Cognitive impairment in schizophrenia is rather often …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 5. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta