Bc. Kristýna Málková

Bakalářská práce

Laická veřejnost a problematika dárcovství kostní dřeně

The general public awareness of the donation of bone marrow
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na laickou veřejnost a problematiku dárcovství kostní dřeně. Obsahově je rozdělena do dvou částí (teoretickou a empirickou). První část teoreticky pojednává o transplantaci kostní dřeně a o jejím dárcovství. Empirická část je založena na kvantitativním průzkumu. Data byly získány z originálně vytvořeného dotazníku, jehož distribuce probíhala mezi laickou veřejností. Cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the general public awareness of the donation of bone marrow. The thesis is divided into two parts (theoretical and empirical). The first part deals with the theoretical point of view of the transplantation of bone marrow and its donating. The empirical part summarizes the data of the quantitative survey. The data was gathered by an original questionnaire, which was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta