Theses 

Vliv a role smartphonu na vzdělávání současnosti a budoucnosti – virtuální realita ve vzdělávání – Bc. Zdeněk Foral

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zdeněk Foral

Diplomová práce

Vliv a role smartphonu na vzdělávání současnosti a budoucnosti – virtuální realita ve vzdělávání

The impact and role of smartphone on today's and the future's education - virtual reality in education

Anotace: Virtuální realita zažívá v posledních několika málo letech doslova revoluci. Technika, která umožňovala zobrazení, práci a interakci s virtuální realitou se dostala do bodu, který umožňuje její dostupnost i mezi širší masu obyvatelstva. Multimédia hrají ve vzdělávání velmi důležitou roli a didaktické technika v dnešní době představuje nedílnou a nezastupitelnou součást výuky. Virtuální realita představuje další vývojový stupeň a revoluci ve vizualizaci informace. Moderní informační a mobilní technologie přinášejí člověku v nekonečném zástupu různých oborů celou řadu nesporných výhod. Při jejich nadměrném nebo nevhodném používání ovšem brání rovnoměrnému vývoji lidského mozku. Poškozena je především jeho pravá hemisféra, což má za následek sníženou schopnost soustředění a paměti, a v konečném důsledku může znamenat i předčasný nástup demence.

Abstract: The virtual reality has experienced a real revolution in last few years. The technique, which enabled display, work and interaction with virtual reality came to a point that allows its availability for a most of the population. Multimedia has a very important role in education and educational technology is an integral and indispensable part of teaching nowadays. Virtual reality represents the next stage of development and revolution in visualization of information. Modern information and mobile technologies bring a person whole range of indisputable advantages in an endless multitude of different fields. However if there is an excessive or improper use they can prevent a proper development of the human brain. Excessive or improper use damages right hemisphere especially. That causes reduced ability of concentration or memory, and rarely leads to early onset of dementia.

Klíčová slova: smartphone, vzdělávání, multimédia, aplikace, virtuální realita, negativní vliv, education, applications, virtual reality, negative influence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz