Ing. Jitka Winterová

Diplomová práce

Dlouhodobý finanční plán podniku

Financial plan
Anotace:
Finanční plánování podniku umožňuje podnikům kalkulovat s možností získání externích zdrojů, jejich rozložením a využitím pro podnik. Prostřednictvím finančního plánování může podnik předpovídat svou životaschopnost, rentabilitu, likviditu, podíl na trhu apod. Sestavením finančního plánu má navíc podnik připravenu strategii svého fungování a přehledně uspořádané hodnoty účetních výkazů. Tato skutečnost …více
Abstract:
Financial planning provides for companies calculating with possibility of earning external resources, its collocation and usage for company. Through financial planning can enterprise predict its viability, profitability, liquidity, market share and so on. Composition of financial plan gives in addition to firm strategy of its functioning and well-arranged values of account sheets. This fact is in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2008
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: RSDr. Rudolf Baloušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní