Bc. Tomáš DOHNALÍK

Bakalářská práce

Vliv zákona o sociálních službách na subjekty a zařízení sociální péče okresu Nový jičín

Influence of law about social services to social subjects and institutions of district Nový Jičín
Anotace:
Jak již naznačuje název, bakalářská práce má mapovat subjekty a zařízení sociálních služeb bývalého okresu Nový Jičín a vlivu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. na ně. Práce je rozdělena v podstatě do tří částí. V první části je po úvodu kladen důraz na definici, klasifikaci a stručnou historii sociálních služeb u nás. Druhá část práce se zabývá samotným zákonem o sociálních službách a změnám …více
Abstract:
As the headline points out, the bachelor study is intended to survey the social care subjects and facilities of former Novy Jicin region as well as the infuence of the legislative n. 108/2006, law of social servises. The study is separated into three parts. The first part concerns with the definition, classification and brief description of local social care history. The second part talks about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2010
Zveřejnit od: 18. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Petr Saforek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOHNALÍK, Tomáš. Vliv zákona o sociálních službách na subjekty a zařízení sociální péče okresu Nový jičín. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta