Alena DEMBITSKAYA

Bachelor's thesis

Imunitní odpověď na Leishmániovou infekci

Immune response against Leishmania infection
Abstract:
Jednobuneční eukariotičtí paraziti rodu Leishmania jsou zodpovědní za heterogenní skupinu onemocnění nazývaných "leishmaniózy". Paraziti jsou šířeni pískovcem rodu Phlebotomus ve Starém světě a rodem Lutzomyia v Novém světě. Lidská leishmanióza je celosvětovou infekční nemocí, která se vyskytuje hlavně v tropických a subtropických oblastech. Leishmania je schopna přetrvávat v hostitelských buňkách …more
Abstract:
Unicellular eukaryotic parasites of the genus Leishmania are responsible for a heterogeneous group of diseases called leishmaniasis. The parasites are spread by sandflies of the genus Phlebotomus in the Old World, and of the genus Lutzomyia in the New World. Human leishmaniasis is a worldwide infectious disease, it occurs mainly in the tropic and subtropic areas. Leishmania is able to persist in host …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DEMBITSKAYA, Alena. Imunitní odpověď na Leishmániovou infekci. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Systematic Biology and Ecology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.