Kateřina Majdová

Bakalářská práce

Analýza firemní kultury podniku EPCOS Šumperk, s.r.o.

Organizational Culture Analysis in EPCOS Šumperk Company
Anotace:
Za téma bakalářské práce jsem si zvolila firemní kulturu. Zvolila jsem ho proto, že firemní kultura ovlivňuje fungování každého podniku a týká se každého jedince v něm. Cílem mé bakalářské práce je zjištění nynější firemní kultury v daném podniku. Jakou firemní kulturu podnik prosazuje, zda jsou s ní zaměstnanci spokojeni, jak je zakořeněna v jejich zvycích a hodnotách. V teoretické části jsem se snažila …více
Abstract:
As the thesis topic I chose the Corporate Culture. The reason for it is that the corporate culture affects the functioning of any business and concerns of each individual in it. The aim of this work is to identify the current corporate culture in the certain company. The type of culture the company promotes, whether the employees are satisfied and if it takes part of their traditions and values. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Hana Krymláková
  • Oponent: Gabriela Sršňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management