Bc. Marie Kvasničková

Bakalářská práce

Dopad členství České republiky v Evropské unii na malé a střední podniky z hlediska podnikatelských podmínek

The impact of the CRs membership in the EU on business conditions for SMEs
Anotace:
Cílem bakalárské práce Dopad clenství Ceské republiky v Evropské unii na malé a strední podniky z hlediska podnikatelských podmínek je, na základe vytvorení vedomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, provedení analýzy soucasných podmínek podnikání malých a stredních podnik v CR s ohledem na zmeny vyvolané vstupem do EU. Analýza vlivu techto podmínek byla provedena v podmínkách reálného …více
Abstract:
The object of this work The impact of the CRs membership in the EU on business conditions for SMEs is to analyze current conditions of small and medium businesses in the CR reflecting changes caused by joining the EU. All carried out based on knowledge framework to support orientation in the given field. The analysis was accomplished within conditions of a present company. Comparison of theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management