Mgr. Tomáš Marek

Bachelor's thesis

Od datové vizualizace k datovému umění

From Data Visualization to Data Art
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou okrajových forem vizualizace informací, které vznikají jako následek pronikání umělců a designérů do dosud výhradně akademické oblasti. Kromě obecného úvodu do tradiční datové vizualizace poskytuje práce vhled do nejvýraznějších okrajových forem, identifikuje jejich problematické aspekty s ohledem na tradiční chápání pole infovis a podává přehled dosud publikovaných …more
Abstract:
This thesis primarily focuses on marginal forms of information visualization that have developed as a consequence of artists and designers delving into a field that has so far been regarded as purely academic. In addition to the general introduction of traditional data visualization, this work provides insight into the most distinctive marginal forms and identifies their problematic aspects from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jan Boček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.