Mgr. Tomáš Marek

Bakalářská práce

Od datové vizualizace k datovému umění

From Data Visualization to Data Art
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou okrajových forem vizualizace informací, které vznikají jako následek pronikání umělců a designérů do dosud výhradně akademické oblasti. Kromě obecného úvodu do tradiční datové vizualizace poskytuje práce vhled do nejvýraznějších okrajových forem, identifikuje jejich problematické aspekty s ohledem na tradiční chápání pole infovis a podává přehled dosud publikovaných …více
Abstract:
This thesis primarily focuses on marginal forms of information visualization that have developed as a consequence of artists and designers delving into a field that has so far been regarded as purely academic. In addition to the general introduction of traditional data visualization, this work provides insight into the most distinctive marginal forms and identifies their problematic aspects from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Boček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.