Mgr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Specifika ve výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se zřetelem na využití digitálních technologií v základní škole

The Specifics in teaching children with special educational needs with regard to the use of digital technologies in basic schools
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá tématem možnosti využití digitálních technologií, pomůcek a počítačů, včetně hardwarového a softwarového vybavení v edukačním procesu z pohledu pedagogů a ředitelů základních škol prvního i druhého stupně. Práce je členěna do pěti kapitol, kdy první tři jsou teoretické, zaměřené na speciálně pedagogická východiska, inkluzivní vzdělávání, okruh žáků se speciálními vzdělávacími …more
Abstract:
This rigorous thesis deals with the topic of possible use of digital technologies, equipment and computers, including hardware and software, in the educational process. It is presented from the point of view of teachers at 1 and 2 stage and the headmasters of primary schools. The thesis is divided into five parts. The first three are theoretical, concentrating closely on special pedagogy and its theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 4. 2012
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta