Dominik Baumgärtner

Bakalářská práce

Omezovací a neomezovací typy postmodifikací u anglické jmenné fráze v diskurzu novinových zpráv

Restrictive and Non-restrictive Noun Postmodification
Abstract:
The paper focuses on the use of both phrasal and clausal noun postmodifiers, primarily from the semantic point of view, in the discourse of both American and British broadsheet newspapers. In the first part of this thesis, the theoretical framework concerning noun phrases, postmodifiers and newspaper discourse is introduced. In the practical part, the corpus-based analysis of postmodifiers is carried …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na užití frázových a větných postmodifikátorů, především s ohledem na jejich sémantiku, v diskurzu Amerických a Britských seriózních novin. V první části práce je představen teoretický rámec týkající se jmenné fráze, postmodifikace a novinového diskurzu. V praktické části jsou pak postmodifikátory analyzovány v rámci vytvořeného korpusu, přičemž je pozornost směřována jednak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baumgärtner, Dominik. Omezovací a neomezovací typy postmodifikací u anglické jmenné fráze v diskurzu novinových zpráv. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.