Lenka TŘEŠŇÁKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

NÁVRH A REALIZACE ČINNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK VHODNÝCH K OSVOJENÍ ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI

Recommended Activities and Their Implementation Necessary for Tender Age School Children to Grasp the Basics of First Aid
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému …více
Abstract:
This thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes important concepts, terminology and areas of first aid. The practical part contains methodology of work including description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šrámková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘEŠŇÁKOVÁ, Lenka. NÁVRH A REALIZACE ČINNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK VHODNÝCH K OSVOJENÍ ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI . Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/