Lenka TŘEŠŇÁKOVÁ, DiS.

Master's thesis

NÁVRH A REALIZACE ČINNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK VHODNÝCH K OSVOJENÍ ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI

Recommended Activities and Their Implementation Necessary for Tender Age School Children to Grasp the Basics of First Aid
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému …more
Abstract:
This thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes important concepts, terminology and areas of first aid. The practical part contains methodology of work including description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petra Šrámková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TŘEŠŇÁKOVÁ, Lenka. NÁVRH A REALIZACE ČINNOSTÍ PRO MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK VHODNÝCH K OSVOJENÍ ZÁKLADŮ PRVNÍ POMOCI . Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/