Ing. Arsen Kazarjan

Bakalářská práce

Etika a ekonomie

Ethics and Economics
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vztah mezi etikou a ekonomií. Integrace etiky do podnikání je stále více aktuálním tématem. V teoreticko-metodologické části jsou rozebírány některé pojmy spojené s etikou, jako morálka, svědomí a především právě pojem etika. Věnuji se také historickému vývoji, jak etiky, tak ekonomie, především z pohledu významných filosofů a ekonomů. Analyzuji základní metody …více
Abstract:
This study is focused on relations between ethics and economy. Integration of ethics into the business is increasingly actual theme. In theoretical – methodic section, main analyze focuses on terms related with ethics, like moral issues, conscience, and mainly on term of ethic. I also consider historical evolution, both ethics and economics, especially from an angle of significant philosophers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.