Mgr. Tomáš Carda

Bakalářská práce

Produkce audiovizuálního díla pomocí programu Adobe After Effects

The Production of the Audiovisual Work in Adobe After Effects
Anotace:
Práce seznamuje čtenáře s možnostmi postprodukce audiovizuálního díla za využití softwaru Adobe After Effects. Je zde vysvětlena základní práce s tímto programem a poté za jeho pomoci popsána produkce vlastního filmového díla.
Abstract:
This work describes to readers how to use possibilites of Adobe After Effects for production of the audiovisual work. There is explained basic usage of this program in this work and then production of the own film pice in it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: MgA. Josef Víšek
  • Oponent: Mgr. Jiří Víšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky