Andrea Šváchová

Bakalářská práce

Analýza a rozvoj lázeňství v České republice

The Analysis and Development of Spa Resorts in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou současného stavu lázeňství v Teplicích. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy úzce související s lázeňstvím, dále je zde uveden stručný historický přehled světových i českých dějin lázeňství a popis současné situace lázeňství v České republice. Praktická část práce je zaměřena na město Teplice a hlavně na analýzu spokojenosti hostů, jež navštívili Lázně Teplice, a vlastní …více
Abstract:
This theses deals with the analysis of current state of balneology in Teplice. In the theoretical part the terms, which are closely related to the balneology, are explained, there is also a brief historical overview of the world and Czech history of balneology and description of the current situation of spa resorts in the Czech Republic. The practical part is focused on the city of Teplice and mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dana Kolářová
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze