Ing. Lenka Lacinová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji

Corporate social responsibility in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat uplatňování konceptu společenské odpovědnosti mezi firmami v Moravskoslezském kraji. Tato analýza bude zaměřena zejména na jimi prováděné aktivity v oblasti CSR a bude provedena prostřednictvím dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První se zaměřuje na historický vývoj definic, popisuje tři pilíře společenské odpovědnosti a některé teoretické …více
Abstract:
This master thesis aims at analysing the application of corporate responsibility in business of the Moravian-Silesian Region. The analysis will focus especially on their CSR-related activities, and it will be carried out via a questionnaire. The thesis is laid out in five chapters. The first part maps the evolution of definitions over time, describes the three pillars of social responsibility and some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta