Markéta Marková

Bakalářská práce

Místní poplatky v obci Vražné

Local charges in the municipality Vražné
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit vybírání a placení místních poplatků v obci Vražné v letech 2014-2018. Ke zpracování bakalářské práce byla použita data z veřejně dostupných zdrojů a databází. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením poplatků a zkoumá samotný zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Praktická část se zaměřuje na místní poplatky …více
Abstract:
The aim of this Bachelor's Thesis is to evaluate the collection and payment of local charges in the village Vražné in the years 2014-2018. Data from publicly available sources and databases were used to process the bachelor's thesis. The theoretical part of the bachelor's thesis deals with the definition of charges and examines the Act No. 565/1990 Coll., on local charges, as amended. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/m95sa/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa