BcA. Adéla Kudlová

Diplomová práce

Už bylo na čase! Akvizice uměleckého novomediálního díla

It's about time! Acquisition of New Media Art
Anotace:
Magisterská diplomová práce se věnuje akvizičním strategiím se zaměřením na novomediální umělecká díla v českých sbírkotvorných galerií. Zaměřuje se především na české prostředí a na sbírkotvornou praxi veřejných paměťových institucí v konfrontaci s uměleckou praxí. Současná situace bude mapována především formou otevřených rozhovorů s profesionály v tomto oboru a rešerší veřejně dostupných zpráv institucí …více
Abstract:
The master's thesis deals with acquisition strategies with a focus on new media works of art in Czech galleries collections. It focuses mainly on the Czech environment and on the collection-building practice of public memory institutions in confrontation with artistic practice. The current situation will be mapped mainly in the form of open interviews with professionals in this field and a research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta