Theses 

Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti trenérky Totálního plavání – Bc. Kateřina LEVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta tělesné kultury

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Rekreologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Kateřina LEVOVÁ

Diplomová práce

Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti trenérky Totálního plavání

Interpretative phenomenological analysis of the experience of the Total Immersion swimming coach

Anotace: Diplomová práce je popisem zkušenosti instruktorky plavání podle metody Total Immersion. Instruktorka je zde současně i autorkou práce. Hlavní zdroj dat tvoří rozhovor, ve kterém popisuje svůj životní příběh spojený s plaváním. Použitou metodou výzkumu je interpretativní fenomenologická analýza, při které nacházíme vzájemně provázaná témata. Ta třídíme a spojujeme do významových celků. Tím vzniká pět hlavních témat, kterými jsou: vnímání vody, rovnováha, seberozvoj, srovnání karate a plavání a životní příběh. Výsledkem práce je narativní popis o těchto tématech prostřednictvím citací z rozhovoru a doplněných komentářů. V diskusi vybraná témata doplňujeme a srovnáváme s postoji jiných autorů.

Abstract: Diploma thesis is focusing on experince of swimming coach, who is using Total Immersion method. The Instrucor is in the same time the author of the Diploma thesis herself. The main source of data is based on intervew, in which she describes her lifestory connected with swimming. The interview is supplied by the video recordings from swimming course. The main research method is Interpretative phenomenological analysis, in which we aim to find mutually connected areas. The areas are sorted and connected into significat topics. By this process there are five main topics established: the water perception, balance, self improvement, comparison of karate and swimming and at last life story. The result part of the study is the narrative description about the main topics using quotations form the interview and added commentaries. In the discussion the sorted topics are completed and compared with the attitude of the other authors.

Klíčová slova: plavání, voda, Total Immersion, Flow, Kaizen, interpretatitní fenomenologická analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=218305 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

LEVOVÁ, Kateřina. Interpretativní fenomenologická analýza zkušenosti trenérky Totálního plavání. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:44, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz