Kamila Uhereková

Bakalářská práce

Webová databáza chemických látok v kozmetických produktoch

Webová databáze chemických látek v kosmetických produktech
Anotace:
Uhereková, Kamila. Webová databáze chemických látek v kosmetických produktech. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové databáze, pro správu kosmetických produktů a látek v nich obsažených. Popisuje návrh a implementaci na základě definovaných požadavků s použitím jazyků HTML, CSS, Javascriptové knihovny jQuery, systému řízení báze dat …více
Abstract:
Uhereková, Kamila. Web database of chemicals in cosmetic products. Brno: Mendel University, 2018.
This bachelor thesis is oriented to development of a web database that will enable managing cosmetic products and chemicals in it. The thesis describes the design and implementation based on defined requirements using HTML, CSS, JavaScript library jQuery, database management system MySQL and PHP framework …více
Abstract:
Uhereková, Kamila. Webová databáza chemických látok v kozmetických produk- toch. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2018.
Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom webovej databázy, pre správu kozme- tických produktov a látok v nich obsiahnutých. Popisuje návrh a implementáciu na základe definovaných požiadavkov s použitím jazykov HTML, CSS, JavaScriptovej knižnice jQuery, systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika