Mgr. Anna Balcarová

Rigorózní práce

Náklady civilního soudního řízení

Cost and fee allocation in civil procedure
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou nákladů civilního soudního řízení. Téma zpracovává z koncepčního pohledu; řeší otázku, zda se mají vynaložené náklady ukládat k náhradě poražené straně, či nikoli, a případně podle jakých zásad. Hlouběji se zabývá způsobem určování odměny za zastupování a dále problematikou odměny advokáta v bagatelních sporech; dotýká se rovněž druhů nákladů řízení, placení …více
Abstract:
Costs of civil litigation are discussed in this thesis. The topic is analysed from a conceptual point of view, a question whether to shift or not to shift the costs of civil litigation and eventually on what principles is posed. Methods of calculation of attorney fees are explored and the issue of attorney fees in low value claims is emphasized. This thesis also inquires into various types of costs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta