Bc. Tomáš Bělohoubek

Master's thesis

Jednotný vnitřní trh současný stav a perspektivy

Single market, current state and future perspective-s
Abstract:
Integraci resp. ekonomickou integraci můžeme klasifikovat jako ucelený, dynamický proces, ve kterém politické elity státu projeví svoji loajalitu a posunou hranici zájmů a s tím úzce spojené rozhodovací kompetence z národní na nadnárodní úroveň a na instituce se zákonodárnými, výkonnými a soudními pravomocemi. Jednotný vnitřní trh, který je tvořen územím jednotlivých členských států Evropské unie a …more
Abstract:
Integration respectively economic integration can be classified as an integrated, dynamic process in which political elites show their loyalty to country and move the border interests, and with that also closely related decision-making competency from national to supra-national level, and institutions with legislative, executive and judicial powers. Single internal market, which consists of the territory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Reader: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní