Bc. Martin Langer

Diplomová práce

Komunikační protokoly v bezdrátových senzorových sítích

Communication protocols in wireless sensor networks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komunikačními protokoly, které se používají v bezdrátových senzorových sítích. Cílem první části práce je vypracování přehledu protokolů, které se používají pro řízení přístupu k médiu, a protokolů, které se používají pro směrování v bezdrátových senzorových sítích. Druhá část práce se zabývá implementací vybraných směrovacích protokolů pro simulátor MiXiM a jejich simulaci …více
Abstract:
This Master's thesis focuses on communication protocols used in wireless sensor networks. The aim of this thesis is to create an overview of protocols for medium access control and an overview of routing protocols used in wireless sensor networks. The aim of the second part of this thesis is to implement selected routing protocols for the MiXiM simulator and to simulate them in a created simulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky