Kateřina Válková

Bakalářská práce

Celková ošetřovatelská péče u pacienta s diabetickou gangrénou dolní končetiny

General Nursing Care in a Patient with Diabetic Gangrene of the Lower Limb
Anotace:
VÁLKOVÁ, Kateřina. Celková ošetřovatelská péče u pacienta s diabetickou gangrénou dolní končetiny. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová, 2020. 53 s. Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u pacienta s diabetickou gangrénou dolní končetiny. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické …více
Abstract:
VÁLKOVÁ, Kateřina. General Nursing Care in a Patient with Diabetic Gangrene of the Lower Limb. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová. Prague. 2020. 53 pages. This bachelor thesis deals with the nursing process at a patient with a diabetic gangrene of a lower limb. The thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická