Ing. Petr Špaček

Diplomová práce

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky Prince2

Project portal based on MS SharePoint and Prince2 methodology
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Zaměřuje se na projektovou metodiku PRINCE2. V práci jsou popsány existující nástroje, které slouží pro řízení projektů. Práce analyzuje, navrhuje a následně realizuje informační systém pro podporu projektového řízení podle metodiky PRINCE2 pomocí technologie Microsoft SharePoint, která je v práci popsána z funkčního i vývojářského pohledu …více
Abstract:
The thesis deals with the project management problem. It focuses on the project management methodology PRINCE2. The part of the thesis describes existing tools for project management. The thesis analyzes, designs and implements information system for support of the project management based on PRINCE2 methodology and Microsoft SharePoint technology. Microsoft SharePoint is described from the functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky