Ing. Petr Špaček

Master's thesis

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky Prince2

Project portal based on MS SharePoint and Prince2 methodology
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení. Zaměřuje se na projektovou metodiku PRINCE2. V práci jsou popsány existující nástroje, které slouží pro řízení projektů. Práce analyzuje, navrhuje a následně realizuje informační systém pro podporu projektového řízení podle metodiky PRINCE2 pomocí technologie Microsoft SharePoint, která je v práci popsána z funkčního i vývojářského pohledu …more
Abstract:
The thesis deals with the project management problem. It focuses on the project management methodology PRINCE2. The part of the thesis describes existing tools for project management. The thesis analyzes, designs and implements information system for support of the project management based on PRINCE2 methodology and Microsoft SharePoint technology. Microsoft SharePoint is described from the functional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky