Martina VINTROVÁ

Diplomová práce

Návrh sbírky didaktických her na kalkulátoru pro 4., 5. třídu ZŠ

Collection of the didaktic games on personal calculator for 4th and 5th class on the 1st grade at primary school
Anotace:
Diplomová práce pojednává o účelném využití kalkulátorů ve výuce matematiky na prvním stupni základních škol, resp. ve čtvrtém ročníku. Celá práce je rozdělena do tří stěžejních částí: část teoretická, praktická a ověření. Teoretickou část jsem zpracovala na základě prostudované odborné literatury. Je zaměřena na obecnou charakteristiku školních kalkulátorů a obsahuje základní informace o kalkulátorech …více
Abstract:
This diploma thesis disserts on effective utilization of calculators in mathematic education in the first grade or the fourth class at grammar schools. The whole thesis is divided into three main sections: theoretical, practical and research. Theoretical part was elaborated on elements of professional literature. It is localized to general characteristic of school calculators and it contains basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2010
Zveřejnit od: 18. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Vilma Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINTROVÁ, Martina. Návrh sbírky didaktických her na kalkulátoru pro 4., 5. třídu ZŠ. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta