Martina VINTROVÁ

Master's thesis

Návrh sbírky didaktických her na kalkulátoru pro 4., 5. třídu ZŠ

Collection of the didaktic games on personal calculator for 4th and 5th class on the 1st grade at primary school
Abstract:
Diplomová práce pojednává o účelném využití kalkulátorů ve výuce matematiky na prvním stupni základních škol, resp. ve čtvrtém ročníku. Celá práce je rozdělena do tří stěžejních částí: část teoretická, praktická a ověření. Teoretickou část jsem zpracovala na základě prostudované odborné literatury. Je zaměřena na obecnou charakteristiku školních kalkulátorů a obsahuje základní informace o kalkulátorech …more
Abstract:
This diploma thesis disserts on effective utilization of calculators in mathematic education in the first grade or the fourth class at grammar schools. The whole thesis is divided into three main sections: theoretical, practical and research. Theoretical part was elaborated on elements of professional literature. It is localized to general characteristic of school calculators and it contains basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2010
Accessible from:: 18. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: RNDr. Vilma Novotná

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VINTROVÁ, Martina. Návrh sbírky didaktických her na kalkulátoru pro 4., 5. třídu ZŠ. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta