Bc. Marek Dvořák

Diplomová práce

Studium vztahu mikrostruktury pšeničného lepku a kvantitativního zastoupení lepkových proteinů

Study of the Relationship of Wheat-gluten Microstructure and the Quantitative Representation of Gluten Proteins
Anotace:
Práce se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi kvantitativním zastoupením jednotlivých frakcí lepkových proteinů v pšeničné mouce a mikrostrukturou trojrozměrné sítě pšeničného lepku zobrazenou metodou mikroskopie atomárních sil. Získané výsledky jsou porovnány s ukazateli pekařské kvality pšeničné mouky (obsah dusíkatých látek, obsah mokrého lepku, sedimentační index a Gluten index). Kvantitativní …více
Abstract:
The study examines the relationships between the quantitative representation of individual fractions of gluten proteins in wheat flour and the microstructure of three-dimensional network of wheat gluten visualized by atomic force microscopy. The results obtained are compared with the indicators of baking quality of wheat flour (the crude protein content, wet gluten content, Sedimentation Index and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Ingr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořák, Marek. Studium vztahu mikrostruktury pšeničného lepku a kvantitativního zastoupení lepkových proteinů. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe