Theses 

Španělsko jako destinace cestovního ruchu – Kristýna Zbořilová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Zbořilová

Bachelor's thesis

Španělsko jako destinace cestovního ruchu

Spain as a tourist destination

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem ve Španělsku. Jelikož se jedná o velmi široké téma, hlavním cílem práce je zhodnocení cestovního ruchu ve zcela odlišných regionech, a to v Andalusii a Baskicku. První kapitola se věnuje základním pojmům cestovního ruchu, které jsou potřebné k pochopení souvislostí v bakalářské práci. Zde je objasněn například pojem turismus a jeho typologie. Druhá kapitola se zabývá celým Španělskem. Nejdříve je tato země představena, a to i z hlediska historie, dále je zhodnocen její cestovní ruch a na závěr jsou prezentovány nejatraktivnější místa. Předposlední a poslední kapitola jsou ve svojí stavbě totožné, aby bylo možno dosáhnout srovnání. V první části u každé kapitoly dochází k charakteristice regionu, dále je zhodnocen turismus z hlediska statistik přijíždějících turistů a na závěr je z výše uvedených informací provedena SWOT analýza.

Abstract: This Bachelor's Thesis deals with tourism in Spain. The topic is quite broad so the main aim of the thesis is to evaluate tourism in two significantly different regions - Andalusia and Basque Country. The first chapter defines terms related to tourism that are essential to coherently understand this thesis. For example, this part defines the term tourism and its typology. The second chapter focuses on tourism in all of Spain. In particular, Spain is described in terms of history and how tourism is evaluated. In addition, Spain's most attractive places are presented. The second to last, and final chapter are similar in structure in order to perform a comparison of the chapters. The first part of both chapters describes the regions. Then, tourism is evaluated by using statistics from incoming tourists. Finally, SWOT analysis is used to comprehensively evaluate the previously mentioned information.

Keywords: Baskicko, Španělsko, SWOT analýza, cestovní ruch, Andalusie

Keywords: tourism, Andalusia, Spain, SWOT analysis, Basque Country

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2017
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Blanka Havlíčková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52917


Go to top | Current date and time: 23/5/2019 21:40, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz