Jonáš Stýskala

Diplomová práce

Návrh a realizace GSM datového komunikátoru pro IQRF sítě s ohledem na spotřebu elektrické energie

Design and Implementation of GSM Data Communicator for IQRF Networks with Respect to Energy Consumption
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na realizaci elektronického zařízení, které bude představovat most mezi IQRF MESH sítí a mezi dostupným datovým úložištěm. Zařízení bude svou činností sbírat data z bezdrátové sítě měřicích zařízení (IQRF) a tato data za pomocí GSM sítí distribuovat směrem k dostupnému datovému úložišti, které bude sloužit také jako poskytovatel dat k prezentaci těchto měření. Výsledné …více
Abstract:
The thesis aims to produce electronic device, which will be a bridge between IQRF MESH network and some available data storage. The device will collect data from the wireless measuring device network (IQRF) and distribute this data to an available data repository using the GSM network. Data repository will also serve as a base storage for presentation of the measurements. The resulting communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava