Bc. Petra Králová

Diplomová práce

Přepisování zkušenosti ve vybraných prózách Jiřího Kratochvila a Angely Carterové

Rewriting experience in selected works by Jiří Kratochvil and Angela Carter
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje srovnání vybraných děl Jiřího Kratochvila a Angely Carterové. K interpretaci jsem si zvolila Kratochvilův Medvědí román (1990) a Uprostřed nocí zpěv (1992) a romány Carterové Magické hračkářství (1967; česky 2010) a Noci v cirkuse (1984; česky 2006). Prózy jsou charakterizovány v rámci postmoderní poetiky. Teoretický rámec si tato práce vypůjčuje od Briana McHalea, jenž …více
Abstract:
This diploma thesis compares selected works by Jiří Kratochvil and Angela Carter. I have decided to interpret Kratochvil’s Medvědí román (1990) and Uprostřed nocí zpěv (1992), and Carter’s The Magic Toyshop (1967; 2010 in Czech) and Nights at the Circus (1984; 2006 in Czech). The novels are characterised within postmodernist poetics. The paper borrows its theoretical framework from Brian McHale. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Překladatelství anglického jazyka