Lukáš BÁLEK

Bakalářská práce

Revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří

Revitalization industrial regions and territory after mining coal in Podkrusnohori
Anotace:
Bakalářská práce "Revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí v Podkrušnohoří`` se zabývá vývojem a využitím postižené krajiny severních Čech - okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Na tomto území v minulosti probíhala především průmyslová a těžební činnost, která vedla k degradaci životního prostředí, ale také k úpadku a zániku řady venkovských sídel a záborům zemědělské půdy …více
Abstract:
This work called ``Revitalization of industrial regions and territories as a consequence of coal mining in Podrkušnohoří{\crqq} is dealing with development and utilization of damaged landscape in Northern Bohemia - in the regions Chomutov, Most, Teplice and Ustí nad Labem. Primarily there used to be industrial and mining work in this territory, which led not only to the degradation of the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Vráblíková Jaroslava
  • Oponent: prof. Ing. Miloslav Šoch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/