Bc. Lenka Nekužová

Bakalářská práce

Pozitivní vliv rodiny na vývoj dítěte s ADHD a jeho socializaci a chování ve škole

The positive influence of the family on the development of a child with ADHD and his socialization and behavior at school
Anotace:
Bakalářská práce „Pozitivní vliv rodiny na vývoj dítěte s ADHD a jeho socializaci a chování ve škole“ se skládá z teoretické části, která obsahuje dvě kapitoly a jedné kapitoly empirické části. V teoretické části čerpá z odborné literatury a pojednává o syndromu ADHD, deficitech v chování dítěte, které trpí symptomy ADHD, které mu mohou znesnadnit jeho adaptaci na školní prostředí, přijetí spolužáky …více
Abstract:
Bachelor thesis "The positive influence of the family on the development of a child with ADHD and his socialization and behavior at school" consists of a theoretical part with two chapters and one chapter of the empirical part. The theoretical part draws from literature and discusses the syndrome, ADHD, deficits in the behavior of a child who suffers from ADHD symptoms, which may make it difficult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta