Dominik Slezák

Bakalářská práce

Nerostné suroviny v České republice

Mineral resources in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na nerostné bohatství České republiky. Na prvních stránkách nabízí úvod v podobě vysvětlení pojmů a systémů členění souvisejících s těžbou nerostných surovin, důležitého k porozumění stěžejního textu. Zde charakterizuje nerostné suroviny, uvádí jejich využití, hodnotí nebezpečnost z pohledu toxikologie, obsahuje zajímavosti, statistiky, ceny surovin, podniky zabývající …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the mineral resources of the Czech Republic. The first pages offer an introduction in form of explaining the concepts and systems of division associated with the mining of minerals, Important for understanding of the basic text. It describes the mineral resources, states their uses, evaluates the hazards from the perspective of toxicology, it contains interesting facts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slezák, Dominik. Nerostné suroviny v České republice. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická