Tereza VYLETĚLKOVÁ

Bakalářská práce

Metody reedukace sluchového vnímání dětí předškolního věku

REEDUCATION METHODS OF AUDITHORY PERCEPTION OF PRESCHOOL CHILDREN
Anotace:
Práce se věnuje problematice osob se sluchovým postižením, přesněji dětem předškolního věku. Zaměřuje se na metody reedukace sluchového vnímání, jejich průběh a faktory ovlivňující rozvíjení sluchového vnímání. Práce obsahuje části teoretickou, praktickou, přílohy a seznam literatury. Teoretická část se zabývá speciálně pedagogickým oborem, surdopedií, historií a současnou strukturou vzdělávání osob …více
Abstract:
The thesis focuses on people with hearing disabilities, specifically pre-school children. It deals with the methods of re-education of auditory perception and the factors influencing the development of auditory perception. It consists of theoretical and practical part, attachments and list of references. The theoretical part is dedicated to a discipline of special education - surdopedie, history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYLETĚLKOVÁ, Tereza. Metody reedukace sluchového vnímání dětí předškolního věku. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta