Bc. Karolina HAVLOVÁ

Bachelor's thesis

Metody přípravy dostihových koní pro klasické jezdecké disciplíny

Abstract:
Dostihoví koně mají jiné zaměření než koně jezdečtí a tomu odpovídá i jejich výcvik a chování při pracovním využití. Cílem bakalářské práce bylo zaznamenat odlišnosti mezi výcvikem běžného mladého jezdeckého koně a vyřazeného dostihového koně pro využití ke klasickým jezdeckým disciplínám (parkur, drezura, všestrannost). Druhým cílem bylo vyjasnit, jaká kritéria je nutné vzít v úvahu při výběru koně …more
Abstract:
Racehorses are focused into different area than horses for different disciplines and this corresponds to different training and their behavior. The aim of this bachelor is to record differences between conventional training young horses and riding the retired racehorse to use in the classical equestrian disciplines (show jumping, dressage, eventing). The second objective was to clarify what criteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLOVÁ, Karolina. Metody přípravy dostihových koní pro klasické jezdecké disciplíny. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Bachelor programme / field:
Animal husbandry / Animal husbandry

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 71derg 71derg/2
2. 6. 2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 6. 2016
Bulanova, L.
3. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.