Bc. Michaela Nováková

Diplomová práce

Vliv materiálů kontaktních čoček na integritu slzného filmu

The influence of contact lens material on the tear film integrity
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo porovnání okamžiku roztržení slzného filmu u jednotlivých materiálů kontaktních čoček. Teoretická část práce je věnována charakteristice slzného ústrojí a slzného filmu a metodám jeho měření. Následující kapitoly pojednávají o kontaktních čočkách, jejich vlastnostech a samotných materiálech. Výzkumná část se zabývá měřením kvality a kvantity slzného filmu pomocí invazivního …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to compare tear break-up time with different materials of the contact lenses. The theoretical part is devoted to the characteristics of the tears, the tear film and its measurement methods. The following chapters focus on the contact lenses, their properties and the contact lens materials. The main part deals with measuring the quality and quantity of the tear film …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta