Oksana Malona

Bakalářská práce

PEST analýza potravinářského průmyslu Ukrajiny

PEST analysis of food industry in Ukraine
Anotace:
Monitorování vnějšího světa je otázkou přežití každé organizace. Schopnost včas identifikovat změnu, reagovat a přizpůsobit se měnícímu se vnějšímu prostředí je základním předpokladem pro úspěšné podnikání. Cílem dané bakalářské práce je identifikovat a vyhodnotit klíčové faktory makroprostředí a doporučit subjektům uvažujícím o vstupu na ukrajinský potravinářský trh, zda je ve zvolené zemi vhodné …více
Abstract:
Monitoring the external environment is a matter of the survival of any organization. The ability to identify change in a timely manner, respond and adapt to the changing external environment is a basic prerequisite for business success. The objective of this paper is to identify and evaluate the key factors of the macroenvironment and recommend to entities considering entering the Ukrainian food market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: Jindřich Soukup
  • Oponent: Eva Kaňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82032

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management