Bc. Ivana Jančeková

Bakalářská práce

Komunikácia sestier s pacientmi trpiacimi demenciou na psychiatrickom oddelení

Communication of the nurses with patients suffering from dementia at Department of Psychiatry
Abstract:
The bachelor thesis deals with the abilities of nurses working in the psychiatric department to communicate with patients suffering from dementia. The content of this work is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part processes information about dementia, communication and specifics of communication with patients suffering from dementia. In the empirical part, we used …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o schopnostiach sestier pracujúcich na psychiatrickom oddelení komunikovať s pacientmi trpiacimi demenciou. Obsah práce je rozdelený na dve časti – teoretickú a empirickú. Teoretická časť spracováva informácie o demencii, komunikácii a špecifikách komunikácie s pacientmi trpiacimi demenciou. V empirickej časti sme použili dve kvalitatívne metódy výskumu – pozorovanie a interview …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra