Bc. Eliška MACHÁŇOVÁ

Diplomová práce

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku

Allocation of overhead costs on selected products transport company
Anotace:
Předložená diplomová práce řeší problematiku nákladové analýzy a alokace režijních nákladů. Hlavním cílem je analýza současných způsobů alokace režijních nákladů na vybrané produkty Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. a návrh nové metodiky alokace režijních nákladů. Součástí práce je také tvorba programového vybavení v programu Visual Basic pod MS Excel, které umožňuje v návaznosti na současný …více
Abstract:
The presented thesis deals with problems of cost analysis and allocation of overhead costs. The main aim is to analyse the present ways of allocation of overhead costs on selected products of Pilsen City Transport Company and a proposal for a new methodology for allocation of overhead costs. The work also includes a software created in Visual Basic under MS Excel which allows to analyse a present state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁŇOVÁ, Eliška. Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/