Bc. et Bc. David Vašek

Bakalářská práce

Vývoj Testu předpokladů kritického myšlení a jeho pilotní ověření

Development of Test of Capabilities of Critical Thinking and its Pilot Validization
Anotace:
Práce se zaměřuje na vývoj, pilotáž a psychometrické ověřování vlastností nového testu měřícího konstrukt kritického myšlení. Test předpokladů kritického myšlení vychází z nově zpracovaného modelu kritického myšlení a zaměřuje se na měření tří základních schopností potřebných pro kritické myšlení. Jsou jimi analýza, evaluace a inference. Po fázi vývoje testu byl test administrován studentům maturitních …více
Abstract:
The thesis focuses on the development, pilot study and evaluation of psychometrical functioning of a newly developed test measuring critical thinking. Test of Capabilities of Critical Thinking is based on a newly reconstructed model of critical thinking. It is intended to measure the level of three basic skills important for critical thinking. Namely: analysis, evaluation and inference. After the phase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie