Ivan Novák

Bakalářská práce

Produktivita na trhu hromadné dopravy

National mass transportation productivity
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hromadné dálkové dopravy na území České republiky a jejím cílem je odpovědět na otázku, do jaké míry je produktivita závislá na formě vlastnictví a porovnat produktivitu jednotlivých druhů hromadné dopravy. Teoretická část se zaměřuje především na právě probíhající liberalizaci trhu železniční dopravy a dává ji do kontrastu s trhem dopravy silniční, kde …více
Abstract:
This thesis is trying to answer some questions regarding national mass transportation in Czech Republic. Its goal is to provide a market analysis and show to what extend is productivity dependent on a form of ownership, which it will subsequently compare between individual means of transportation. The theoretical part focuses on ongoing liberalization of the railway market and tries to find similarities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: Marek Vokoun
  • Oponent: Vladimír Štípek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35077