Petra Kopečná

Bakalářská práce

SWOT analýza podniku

SWOT company analysis
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracovat SWOT analýzu pro společnost MASO-PROFIT s.r.o. Základ práce tvoří teoretická část, v němž je nejprve definováno mikro a makroprostředí, dále pak vnitřní prostředí firmy a na samý závěr je popsána SWOT analýza a její dílčí části. V praktické části je představena firma MASO-PROFIT s.r.o., kdy pomocí modelu McKinsey 7S je provedena analýza vnitřního prostředí, následuje …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to process SWOT analysis for the company MASO-PROFIT. The basis of the thesis consists of a theoretical part, which defines the micro and macro-environment. Next step is a description of the internal environment of the company and SWOT analysis and its parts. In the practical part is introduced MASO-PROFIT Ltd., the McKinsey´s 7S model is used to analyze the internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Marek
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku