Bc. Michaela Klusová

Bakalářská práce

Dovolená omezení obchodu mezi členskými státy EU

Authorized Restrictions of the Trade between EU Member States
Anotace:
Dovolená omezení obchodu mezi členskými státy EU - práce analyzuje problematiku volného pohybu zboží v rámci Evropské unie, konkrétně oblast odůvodněných výjimek ze zákazu omezení obchodu.
Abstract:
Authorized restrictions of the Trade among EU member states – thesis analyses free movement of goods issues in European union, particularly area of legitimate exceptions of prohibition on restrictions of the Trade.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod