Theses 

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola – Bc. Lucie Pecková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Pecková

Master's thesis

Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola

Preschool aged child in the Healthy

Abstract: PECKOVÁ, L. Dítě předškolního věku v projektu Zdravá mateřská škola. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014, 85 stran. Diplomová práce je zaměřena na přístup k výchově a vzdělávání v mateřské škole podporující zdraví. Zpracování Školního kurikula podpory zdraví pro konkrétní mateřskou školu s ohledem na vzdělávací potřeby dětí v předškolním věku v rámci vzdělávacích plánů a prožitkového učení dítěte, vytvoření příznivého sociálního klimatu a pohodových podmínek pro komplexní rozvoj osobnosti, využitím vhodných pracovních postupů a témat práce. Mateřská škola podporující zdraví praktikuje a rozvíjí styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci všech zúčastněných.

Abstract: PECKOVÁ, L. Preschool aged child in the Healthy kindergarten Project. Thesis. Brno: University Masaryk, pedagogy faculty, department of special pedagogy, 2014, pages 85. The Diploma work deals with nurture and education at healt supporting preschool. Processing of school curriculum supporting health at specific preschool including needs of education for pre-school childrem as a part of education plans, education of experiences, creation of beneficial social clima and conditions of place for comprehensive progress of personality, using desirable work methods and work topics. The supporting healts preschool practices and develops cooperation and participation for all, who takes part in this style of management.

Keywords: Vzdělávací systém a poradenství v ČR, předškolní zařízení, školní zralost, pedagogická činnost učitelky, školní kurikulum, prožitkové učení dítěte, Zdravá mateřská škola. Educational system and consultant service in Czech Republic, preschool establishment, school maturity, school curriculum, children´s learning of experience, teacher´s pedagogical activity, well-being preschool.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 5. 2014
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 03:17, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz